Gilhusveien 21, 3414 Lierstranda

Dokumentasjon

Dokumentasjon for
HAKI stillaspakker

Her kan du laste ned monteringsveiledninger for HAKI stillaspakker. Quick Guide gir en rask innføring i montering av HAKI stillaspakker.

Dersom du trenger en mer detaljert beskrivelse kan du laste ned Monteringsveiledningen for HAKI Rammestillas eller se vår video som viser montering av HAKI-stillas.

Monteringsveiledningen for HAKI rammestillas

Veiledning for montering av HAKI stillaspakker

Typegodkjenning av HAKI stillaspakker

Viktig informasjon

HAKIs produktansvar og monteringsveiledninger gjelder bare for konstruksjoner som inneholder komponenter produsert og levert av HAKI.

Da det er fl ere kopier av HAKI systemet på markedet, er det allment kjent at blanding med komponenter fra disse er ut bredt. I slike tilfeller vil det være
brukerens ansvar å verifisere sammenstillingen (hvilken lastklasse som skal gjelde) for konstruksjonen.
Komponenten definert med laveste kapasitet skal være bestemmende ved definering av konstruksjonens lastklasse. HAKI vil fortsatt være ansvarlig for produktgaranti og kapasitet gjeldende for de originale HAKI komponenter.

Du kan alltid bestille de nødvendige komponentene i vår nettbutikk. Ved tekniske spørsmål, ta gjerne kontakt med HAKI Lettstillas på telefon +47 32 22 76 00.

Sjekkliste for stillaskontroll

 1. Underlaget kontrolleres med hensyn t il belastning
 2. Avstand til vegg eller lignende så kort som mulig
 3. Stillas justeres vannrett og loddrett
 4. Komponenter riktig montert og låst
 5. Riktig ut ført stagning
 6. Forankring med riktig antall og plassering
 7. Innplanking riktig utført
 8. Innplanking låst
 9. Rekkverk med fot list ved fallhøyde to meter eller mer
 10. Lett tilgang til stillaset
 11. Stillas utført i riktig lastklasse